Die volledige teks van die CPB verkry kan word hier in verskeie tale.

Die titels van die artikels en die bylae word hieronder gelys. Bepalings en onderwerpe van belang vir PRRI is in vet en skakel gedrukte inligting-velle in te lig '. Hierdie inligtingstukke bevat 'n inleiding tot die onderwerp sowel as PRRI posisies vir besprekings Vergaderings van die partye (Mops). Hierdie inligtingstukke sal uitgebrei word en bygewerk met verloop van tyd.

 • Aanhef
 • Artikel 1 – Doelwit
 • Artikel 2 – Algemene bepalings
 • Artikel 3 – Gebruik van terme
 • Artikel 4 – Omvang
 • Artikel 5 – Farmaseutiese
 • Artikel 6 – Transito en vervat Gebruik
 • Artikel 7 – Toepassing van die Advance Ingeligte hands
 • Artikel 8 – Kennisgewing
 • Artikel 9 – Erkenning van ontvangs van die kennisgewing
 • Artikel 10 - Besluit Procedure
 • Artikel 11 - Prosedure vir VLO vir direkte gebruik as voedsel of voer, Of vir verwerking
 • Artikel 12 - Hersiening van besluite
 • Artikel 13 - 'N vereenvoudigde proses
 • Artikel 14 - Bilaterale, Plaaslike en multilaterale ooreenkomste en reëlings
 • Artikel 15 - Risk Assessment
 • Artikel 16 - Risikobestuur
 • Artikel 17 - Onopsetlike oorgrensbeweging bewegings en noodmaatreëls
 • Artikel 18 - Hantering, Vervoer, Verpakking en identifikasie
 • Artikel 19 - Bevoegde nasionale liggame en nasionale focal points
 • Artikel 20 - Deel van inligting en die Bioveiligheid
 • Artikel 21 - Vertroulike Inligting
 • Artikel 22 - Kapasiteitsbou
 • Artikel 23 - Openbare bewustheid van en deelname
 • Artikel 24 - Nie-partye
 • Artikel 25 - Onwettige grootskaalse bewegings
 • Artikel 26 - Sosio-ekonomiese oorwegings
 • Artikel 27 - Aanspreeklikheid en verhaal
 • Aanhangsel I – Inligting benodig in kennisgewings onder artikels 8, 10 en 13
 • Aanhangsel II – Vereiste inligting aangaande lewende gemodifiseerde organismes wat bedoel is vir
  direkte gebruik as voedsel of voer, of vir verwerking onder artikel 11
 • Aanhangsel III – Risk Assessment