PRRI is aktief betrokke in al die vergaderings van die partye sedert die tweede vergadering van die partye (MOP2) in 2005, in Montreal, Kanada.