Vergaderings

Die doel van PRRI is 'n forum te verskaf vir openbare navorsers ingelig word oor en betrokke is in die internasionale regulasies en beleide met betrekking tot moderne biotegnologie. Een van die belangrikste aktiwiteite van PRRI fasiliteer deelname van openbare navorsers in internasionale byeenkomste en organisering van vergaderings vir die publiek navorsers, beleidmakers en ander belanghebbendes oor die internasionale regulasies en beleid oor moderne biotegnologie. Die volgende bladsye is beskikbaar: