Missie en Organisasie

Missie

Die Openbare Navorsing en Regulasie Initiative PRRI is 'n wêreld-wye inisiatief van die openbare sektor wetenskaplikes aktief in moderne biotegnologie navorsing vir die gemeenskaplike goeie. The objective of PRRI is to provide a forum for public researchers to be informed about and involved in international regulations pertaining to modern biotechnology. Die belangrikste aktiwiteite van PRRI is om bewustheid vir die behoefte aan en vordering in te samel in openbare ondersoek in moderne biotegnologie, en meer wetenskap te bring aan die internasionale debat.

Organisasie

The organisation was established as a foundation on 21 Desember 2004 in Delft, Nederland. PRRI word gekoördineer deur 'n loodskomitee van openbare navorsers uit alle hoeke van die wêreld. Die dag-tot-dag-aktiwiteite en kommunikasie word hanteer deur die sekretariaat. PRRI gestig werkgroepe spesifieke onderwerpe aan te spreek.

Openbare navorsers wat betrokke is in moderne biotegnologie is welkom om te registreer as 'n lid, sodat hulle ingelig kan word oor nuwe verwikkelinge. Registrasie is gratis van koste.