Vennootskappe

PRRI het ingeskryf en is die aangaan van vennootskappe met ander organisasies met soortgelyke doelstellings: