PRRI fəal Tərəflərin ikinci iclası ildən Tərəflərin bütün iclasları cəlb olunub (MOP2) da 2005, Monreal-da, Kanada.