CBD – COP12

Bioloji müxtəliflik üzrə Konvensiya Tərəflərinin Konfransının on iclası (ÇNL 12), 6 üzrə 17 Oktyabr 2014 - Pyeongchang, Koreya Respublikası

Earth Danışıqlar TÜSİAD: