Əlaqə

İctimai Tədqiqat və tənzimlənməsi Təşəbbüsü (PRRI)

Poçt ünvanı:

IIC / UGent
Technologiepark 3B
9052 Zwijnaarde
Belçika

E-poçt: info@prri.net