Görüşlər

Ictimai tədqiqatçılar haqqında məlumat və müasir biotexnologiya ilə bağlı beynəlxalq qaydaları və siyasətinə cəlb etmək üçün PRRI məqsədi bir forum təmin etmək. PRRI əsas fəaliyyət arasında ictimai tədqiqatçılar üçün beynəlxalq görüşlərdə və təşkil iclaslarında ictimai tədqiqatçıların iştirakı asanlaşdırmaq edir, siyasətçi və müasir biotexnologiyanın beynəlxalq qaydalar və siyasəti haqqında digər maraqlı tərəflərin. Aşağıdakı pages mövcuddur: