PRRI vəzifələrin

Bəri 2005, PRRI fəal müasir biotexnologiyanın məxsus AB tənzimləyici çərçivə haqqında müzakirələr və siyasət iştirak etmişdir, ictimai məsləhətləşmələr bir hissəsi kimi, habelə öz təşəbbüsü ilə kimi:

(tamamlanacaq)

{ Edit }