Public tədqiqat çünki qaydaları və dağıntılar dayandırıldı

As part of the development of the briefing paper “AB GMO siyasəti, Davamlı əkinçilik və İctimai Tədqiqatlar" (2012) produced by public-sector scientists and farmers organisations, a survey was conducted among public research institutes active in agricultural biotechnology in Europe.

This survey resulted in a number of examples of public research slowed down, dayandırılır və ya xaricə köçüb, çünki tənzimləyici maneələr qarşısını almaq üçün xərcləri artırılması sahəsində tədqiqat məhv: