CBD – CoP12

Дванадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 12), 6 към 17 Октомври 2014 - Pyeongchang, Република Корея

Earth Преговори Бюлетини: