CBD – Комюникета

PRRI е присъствал като наблюдател на всички конференции на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие, тъй като 2006: