Срещи

Целта на PRRI е да осигури форум за обществени изследователите да бъдат информирани и да участват в международните нормативни актове и политики, отнасящи се до съвременните биотехнологии. Сред основните дейности на PRRI е улесняване на участието на публичните изследователите в международни срещи и организиране на срещи за обществени изследователи, политиците и други заинтересовани страни за международните правила и политики на съвременната биотехнология. Следващите страници са на разположение: