Срещи с участието на членове PRRI са с отбелязани (*) и срещи (едновременно)-организирана от PRRI са отбелязани с (**).

2018

2017

2016

2015

 

2014

2013

 

2012