PRRI позиции

Тъй като 2005, PRRI активно участие в дискусиите относно регулаторната рамка на ЕС и политиките, отнасящи се до съвременните биотехнологии, като част от обществени консултации, както и по своя собствена инициатива:

(да бъде завършен)

{ Редактирам }