Научни теми

С общата си цел за предоставяне на форум за обществени изследователи да бъдат информирани за и участва в международни разпоредби и политики, отнасящи се до съвременните биотехнологии, една от дейностите PRRI е да се предостави информация за общи и специфични научни теми, свързани с тези разпоредби и политики.

В линковете по-долу линк към страници с резюмета и връзки за допълнителна обща информация за специфични научни теми, които в момента се обсъждат в контекста на регламенти:

Общи теми:

Конкретни теми:

Тези страници често имат също пас дума защитени “член площ” която предлага допълнителна информация фон и възможност за членовете PRRI да обменят информация и коментари.

Някои членове PRRI са добре дошли да изпратите някакви предложения и коментари, за да: инфо @ prri.net.

 

Връзки към източници на други езици.

Френски

Немски: