El text complet de la CEC es pot aconseguir aquí en diversos idiomes.

Els títols dels articles i annexos s'enumeren a continuació. Provisions and topics of interest to PRRI are printed in bold and link to brief information-sheets’. These information sheets contain an introduction to the topic as well as PRRI positions for discussions in Meetings of the Parties (MOP). Aquests fulls informatius s'ampliaran i s'actualitzaran amb el temps.

 • Preàmbul
 • Article 1 – Objectiu
 • Article 2 – Disposicions Generals
 • Article 3 – Ús de termes
 • Article 4 – Abast
 • Article 5 – Productes farmacèutics
 • Article 6 – Trànsit i ús confinat
 • Article 7 – L'aplicació del procediment de consentiment
 • Article 8 – Notificació
 • Article 9 – Justificant de recepció de la notificació
 • Article 10 - Procediment de Decisió
 • Article 11 - Procediment per organismes vius modificats destinats a ús directe com a aliment humà o animal, O per a processament
 • Article 12 - Revisió de les decisions
 • Article 13 - Procediment simplificat
 • Article 14 - Bilateral, Acords i arranjaments regionals i multilaterals
 • Article 15 - Avaluació de Riscos
 • Article 16 - Gestió de Riscos
 • Article 17 - Moviments involuntaris transfronterers i Mesures d'Emergència
 • Article 18 - Maneig, Transport, Envasat i identificació
 • Article 19 - Autoritats nacionals competents i centres de coordinació nacionals
 • Article 20 - Intercanvi d'informació i el Centre d'Intercanvi de
 • Article 21 - Informació confidencial
 • Article 22 - Enfortiment de Capacitats
 • Article 23 - Consciència Pública i Participació
 • Article 24 - No Parts
 • Article 25 - Els moviments transfronterers il · legals
 • Article 26 - Consideracions Socioeconòmiques
 • Article 27 - Responsabilitat i Compensació
 • Annex I – Informació requerida en les notificacions previstes en els articles 8, 10 i 13
 • Annex II – Informació requerida en relació amb els organismes vius modificats destinats a
  ús directe com a aliment humà o animal, o per a processament d'acord amb l'article 11
 • Annex III – Avaluació de Riscos