El Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia és un protocol de la Convenció sobre la Diversitat Biològica.

La Conveni sobre la Diversitat Biològica (CBD) expressa en l'article 16 ("L'accés i la transferència de tecnologia") que l'accés i la transferència de la biotecnologia moderna són elements essencials per a l'assoliment dels objectius del CDB. El CDB expressa en els dos primers paràgrafs de l'article 19 ("Gestió de la biotecnologia i distribució dels seus beneficis") que les parts han de promoure i accés prioritari als resultats i beneficis derivats de les biotecnologies. El tercer paràgraf de l'article 19 instrueix a la consideració d'un protocol en el camp de la transferència, manipulació i utilització segures dels organismes vius modificats (OVM). Aquesta instrucció es va traduir en 2000 en l'adopció del Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia.

La Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia (CPB) reflecteix la elements fonamentals de l'article 19 del CDB en el preàmbul: "Reconeixent que la biotecnologia moderna té grans possibilitats per al benestar humà si es desenvolupa i utilitza amb mesures de seguretat adequades per al medi ambient i la salut humana".

Principals elements de la CPB són:

  • Els procediments que permetin a una part que encara no compten amb un marc regulador en matèria de bioseguretat, per prendre decisions informades sobre la importació d'OVM per a la seva introducció del medi ambient en el seu territori.
  • Principis generals i la metodologia per a l'avaluació de riscos
  • Un mecanisme per a l'intercanvi d'informació: CIISB

El text complet de la CEC es pot aconseguir aquí en diversos idiomes.