PRRI ha participat activament en totes les reunions de les parts des de la segona reunió de les parts (RP2) en 2005, a Mont-real, Canadà.