Reunions

L'objectiu d'PRRI és proporcionar un fòrum per a investigadors públics siguin informats i participin en els reglaments i les polítiques internacionals relacionades amb la biotecnologia moderna. Entre les principals activitats del PRRI és facilitar la participació dels investigadors del sector públic en les reunions internacionals i reunions de l'organització dels investigadors públics, els responsables polítics i altres parts interessades sobre les regulacions i polítiques internacionals sobre biotecnologia moderna. Les següents pàgines estan disponibles: