Reunions anteriors

Els que han participat membres PRRI estan marcats amb un (*) i reunions (col)-organitzada pel PRRI estan marcades amb (**).

2017

2016

2015

 

2014

2013

 

2012