Missió i Organització

Missió

La Públics d'Investigació i Regulació Iniciativa PRRI és una iniciativa mundial de científics del sector públic actiu en la investigació de la biotecnologia moderna per al bé comú. The objective of PRRI is to provide a forum for public researchers to be informed about and involved in international regulations pertaining to modern biotechnology. Les principals activitats del PRRI són per crear consciència sobre la necessitat i els avenços en la investigació pública en biotecnologia moderna, i per portar més ciència per al debat internacional.

Organització

The organisation was established as a foundation on 21 Desembre 2004 a Delft, els Països Baixos. PRRI is coordinated by a Steering Committee of public researchers from all corners of the world. Les activitats del dia a dia i les comunicacions són manejades per la Secretaria. PRRI has established working groups to address specific topics.

Els investigadors públics involucrats en la biotecnologia moderna són benvinguts a registrar com a membre, perquè puguin ser informats sobre els nous desenvolupaments. El registre és lliure de cost.