Posicions PRRI

Des 2005, PRRI ha contribuït activament a les discussions sobre el marc regulador de la UE i les polítiques relatives a la biotecnologia moderna, com a part de les consultes públiques, així com per iniciativa pròpia:

(per a ser completat)

{ Edita }