La recerca pública es va aturar a causa de les regulacions i destruccions

As part of the development of the briefing paper “UE OGM Polítiques, Agricultura Sostenible i la Investigació Pública" (2012) produced by public-sector scientists and farmers organisations, a survey was conducted among public research institutes active in agricultural biotechnology in Europe.

This survey resulted in a number of examples of public research slowed down, detingut o traslladat a l'estranger, causa de l'augment dels obstacles i els costos per impedir reguladores destrucció de la investigació de camp: