Celý text CPB lze získat zde v různých jazycích.

Názvy článků a příloh jsou uvedeny níže. Rezervy a témata zájmu k PRRI jsou vytištěny tučně a odkaz stručnou informaci-listy ". Tyto informační listy obsahují úvod do problematiky, jakož i PRRI pozice pro jednání v zasedání smluvních stran (Mopy). Tyto informační listy budou rozšířena a aktualizována v průběhu času.

 • Preambule
 • Článek 1 – Cíl
 • Článek 2 – Obecná ustanovení
 • Článek 3 – Používání pojmů
 • Článek 4 – Oblast působnosti
 • Článek 5 – Pharmaceuticals
 • Článek 6 – Přeprava a uzavřené nakládání
 • Článek 7 – Použití postupu předchozího souhlasu
 • Článek 8 – Oznámení
 • Článek 9 – Potvrzení o přijetí oznámení
 • Článek 10 - Rozhodnutí postup
 • Článek 11 - Postup při živých modifikovaných organismů určených k přímému užití jako potravina nebo krmivo, Nebo ke zpracování
 • Článek 12 - Přezkum rozhodnutí
 • Článek 13 - Zjednodušený postup
 • Článek 14 - Dvoustranná, Regionální a mnohostranné smlouvy a ujednání
 • Článek 15 - Hodnocení rizik
 • Článek 16 - Řízení rizik
 • Článek 17 - Neúmyslné přeshraniční pohyb a pohotovostní opatření
 • Článek 18 - Manipulace, Doprava, Balení a označování
 • Článek 19 - Příslušné vnitrostátní orgány a kontaktní místa
 • Článek 20 - Sdílení informací a systém pro biologickou bezpečnost
 • Článek 21 - Důvěrné informace
 • Článek 22 - Budování kapacit
 • Článek 23 - Veřejná informovanost a účast
 • Článek 24 - Non-strany
 • Článek 25 - nelegální přeshraniční pohyb
 • Článek 26 - Sociálně-ekonomické úvahy
 • Článek 27 - Odpovědnosti a náhrad
 • Příloha I – Informace požadované v oznámení podle článků 8, 10 a 13
 • Příloha II – Požadované informace o živých modifikovaných organismů určených k
  přímému použití jako potraviny nebo krmiva, nebo pro zpracování podle článku 11
 • Příloha III – Hodnocení rizik