PRRI byl aktivně zapojen do všech zasedání smluvních stran od druhé zasedání smluvních stran (MOP2) v 2005, v Montrealu, Kanada.