Cílem PRRI je poskytnout fórum pro veřejné výzkumné pracovníky, aby byli informováni o a zapojeni do mezinárodních předpisů a politik týkajících se moderních biotechnologií. Mezi hlavní činnosti PRRI usnadňuje zapojení veřejných výzkumných pracovníků v mezinárodních setkání a organizování schůzek veřejných výzkumných, tvůrce politiky a jiné zúčastněné strany o mezinárodních předpisech a politikách na moderní biotechnologie. Následující stránky jsou k dispozici: