Poslání a organizace

Mise

Veřejná výzkumná a nařízení iniciativa PRRI je celosvětová iniciativa vědců ve veřejném sektoru působí v moderní biotechnologický výzkum pro společné dobro. The objective of PRRI is to provide a forum for public researchers to be informed about and involved in international regulations pertaining to modern biotechnology. Mezi hlavní činnosti PRRI je zvýšit povědomí o potřebě a pokrok v oblasti veřejného výzkumu v moderní biotechnologie, a přinést více vědu na mezinárodní diskusi.

Organizace

The organisation was established as a foundation on 21 Prosinec 2004 v Delftu, Nizozemsko. PRRI je koordinován řídícím výborem veřejných výzkumných pracovníků ze všech koutů světa. V den-to-denní aktivity a komunikace jsou zpracovány sekretariátem. PRRI zřídila pracovní skupiny pro řešení konkrétních témat.

Veřejné výzkumné pracovníky zapojené do moderní biotechnologie jsou vítány se zaregistrovat jako člen, tak, aby mohly být informován o novém vývoji. Registrace je zdarma.