Od 2005, PRRI se aktivně podílela na jednáních o regulačního rámce EU a politiky týkající se moderní biotechnologie, v rámci veřejných konzultací, stejně jako z vlastního podnětu:

(být dokončen)

{ Upravit }