Vědecká témata

Se svým celkovým cílem vytvoření fóra pro veřejné výzkumné pracovníky, které mají být informován a zapojen do mezinárodních předpisů a politik týkajících se moderních biotechnologií, jednou z aktivit PRRI je poskytovat informace o obecných a specifických vědeckých tématech týkajících se těchto předpisů a politik.

Níže uvedené odkazy a odkazy na stránky s souhrny a odkazy na další základní informace o konkrétních vědeckých témat, která jsou v současné době projednávány v souvislosti s nařízeními:

Obecná témata:

specifickými tématy:

Tyto stránky mají také často chráněn pass slovo “oblast člena” která nabízí další informace o pozadí a možnost, aby členové PRRI vyměňovat si informace a komentáře.

Nečlenové PRRI jsou vítáni posílat případné náměty a připomínky k: info @ prri.net.

 

Odkazy na zdroje v jiných jazycích.

Francouzština

Němec: