Kan opnås den fulde ordlyd af CPB her på forskellige sprog.

Titlerne på de artikler og bilag er angivet nedenfor. Hensættelser og emner af interesse for prrI er trykt med fede og link til en kort information-sheets '. Disse faktablade indeholder en introduktion til emnet samt prrI holdninger til diskussioner i møder mellem parterne (OFP'erne). Disse faktablade vil blive udvidet og opdateret over tid.

 • Præambel
 • Artikel 1 – Formål
 • Artikel 2 – Almindelige bestemmelser
 • Artikel 3 – Anvendelse af begreber
 • Artikel 4 – Anvendelsesområde
 • Artikel 5 – Lægemidler
 • Artikel 6 – Transit og indesluttet anvendelse
 • Artikel 7 – Anvendelse af forudgående informeret samtykke
 • Artikel 8 – Anmeldelse
 • Artikel 9 – Kvittering for modtagelse af meddelelse
 • Artikel 10 - Afgørelse Procedure
 • Artikel 11 - Procedure for LMO'er bestemt til direkte anvendelse som fødevarer eller foder, Eller til forarbejdning
 • Artikel 12 - Gennemgang af beslutninger
 • Artikel 13 - Forenklet procedure
 • Artikel 14 - Bilateral, Regionale og multilaterale aftaler og ordninger
 • Artikel 15 - Risk Assessment
 • Artikel 16 - Risikostyring
 • Artikel 17 - Uforsætlige grænseoverskridende overførsler og nødforanstaltninger
 • Artikel 18 - Håndtering, Transport, Emballage og identificering
 • Artikel 19 - Kompetente nationale myndigheder og nationale knudepunkter
 • Artikel 20 - Udveksling af oplysninger og Clearingcentret for Biosikkerhed
 • Artikel 21 - Fortrolige oplysninger
 • Artikel 22 - Kapacitetsopbygning for
 • Artikel 23 - Offentlighedens miljøbevidsthed og deltagelse
 • Artikel 24 - Ikke-parter
 • Artikel 25 - ulovlige grænseoverskridende overførsler
 • Artikel 26 - Socioøkonomiske hensyn
 • Artikel 27 - Ansvar og erstatning
 • Bilag I – Oplysninger, der kræves i anmeldelser i henhold til artikel 8, 10 og 13
 • Bilag II – Nødvendige oplysninger om levende modificerede organismer bestemt til
  direkte anvendelse som fødevarer eller foder, eller til forarbejdning i henhold til artikel 11
 • Bilag III – Risk Assessment