Cartagena-protokollen om biosikkerhed er en protokol til konventionen om den biologiske mangfoldighed.

Den Konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD) udtrykker i artiklen 16 ("Adgang til og overførsel af teknologi") at adgang til og overførsel af moderne bioteknologi er væsentlige elementer for at nå målene for CBD. CBD udtrykker i de to første afsnit i artiklen 19 ("Håndtering af bioteknologi og fordeling af fordelene") at parterne skal fremme og priviligeret adgang til resultaterne af og fordelene ved bioteknologi. Tredje afsnit i artiklen 19 instruerer overvejelse af en protokol i forbindelse med sikker overførsel, håndtering og anvendelse af levende modificerede organismer (LMO). Denne instruktion resulterede i 2000 i vedtagelsen af ​​Cartagena-protokollen om biosikkerhed.

Den Cartagena-protokollen om biosikkerhed (CPB) afspejler centrale elementer i artiklen 19 af CBD i præamblen: "Som erkender, at den moderne bioteknologi har et stort potentiale for menneskers trivsel, hvis den udvikles og udnyttes med passende sikkerhedsforanstaltninger for miljø og sundhed".

Hovedelementer i CPB er:

  • Procedurer, som giver en part, der endnu ikke har et regelsæt for biosikkerhed, at træffe kvalificerede beslutninger om import af LMO til miljø introduktion på dens område.
  • Generelle principper og metoder til risikovurdering
  • En mekanisme for udveksling af oplysninger: Clearingcentret for Biosikkerhed

Kan opnås den fulde ordlyd af CPB her på forskellige sprog.