Mission og Organisation

Mission

Den offentlige forskning og forordning Initiative prrI er et verdensomspændende initiativ af offentlige forskere aktiv i moderne bioteknologisk forskning for det fælles gode. The objective of PRRI is to provide a forum for public researchers to be informed about and involved in international regulations pertaining to modern biotechnology. Hovedaktiviteter PRRI er at øge bevidstheden om behovet for og udviklingen i den offentlige forskning i moderne bioteknologi, og for at bringe mere videnskab til den internationale debat.

Organisation

The organisation was established as a foundation on 21 December 2004 i Delft, Nederlandene. PrrI koordineres af en styregruppe offentlige forskere fra alle hjørner af verden. Dag-til-dag aktiviteter og kommunikation varetages af sekretariatet. PrrI har nedsat arbejdsgrupper til at behandle specifikke emner.

Offentlige forskere er involveret i moderne bioteknologi er velkommen til at registrere som medlem, så de kan blive informeret om nye udviklinger. Registrering er gratis.