PrrI positioner

Eftersom 2005, PrrI har aktivt bidraget til debatten om EU-regelsættet og politikker vedrørende moderne bioteknologi, som en del af offentlige høringer, samt på eget initiativ:

(udfyldes)

{ Rediger }