Spørgsmål og svar

  • Spørgsmål: gør i september 2012 artiklen "Langtidstoksicitet af en Roundup herbicid og en Roundup-tolerante genetisk modificeret majs"Af Seralini et al, giver grund til at antage, at der er sundhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til at forbruge GM-majs? Svar: Nej. Artiklen er baseret på forskning, der er så fundamentalt fejlbehæftet, at konklusionerne af forfatterne har intet grundlag. (For yderligere information, klik her.)