Cartagena Protokol o biološkoj sigurnosti je protokol uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti.

The Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD) izražava se u članku 16 ("Pristup i transfer tehnologije") da pristup i prijenos suvremene tehnologije su bitne elemente za postizanje ciljeva CBD. CBD izražava u prve dvije točke članka 19 ("Rukovanje biotehnologiju i distribuciju svojih prednosti") da će stranke i unaprijedi pristup rezultatima i dobrobiti koja proizlazi iz biotehnologije. Treći stavak članka 19 upućuje razmatranje protokola u području sigurnog prijenosa, rukovanja i uporabe modificiranih živih organizama (LMOs). Ova instrukcija je rezultiralo 2000 u usvajanju Cartagena protokola o biološkoj sigurnosti.

The Cartagena protokol o biološkoj sigurnosti (CPB) odražava Ključni elementi članak 19 CBD u preambuli: "Priznajući da je moderna biotehnologija ima veliki potencijal za ljudsku dobrobit, ako razvijati i koristiti s odgovarajućim mjerama sigurnosti za okoliš i ljudsko zdravlje".

Glavni elementi CPB su:

  • Postupci koji omogućuju stranku koja još uvijek nema regulatornog okvira za biološku sigurnost, za donošenje odluke o uvozu LMOs za uvođenje zaštite okoliša na svom području.
  • Opća načela i metodologija za procjenu rizika
  • Mehanizam za razmjenu informacija: BCH

Tekst CPB može se dobiti ovdje na raznim jezicima.