PRRI je aktivno sudjelovala u svim sastancima stranaka budući drugom sastanku stranaka (MOP2) u 2005, u Montrealu, Kanada.