Հանրային Հետազոտություններ եւ կարգավորում նախաձեռնություն (PRRI)

Փոստային հասցե:

IIC / Ugent
Technologiepark 3B
9052 Zwijnaarde
Բելգիա

Email: info@prri.net