Հանդիպումներ

Նպատակն PRRI է ապահովել ֆորում հասարակական հետազոտողները պետք է տեղյակ ու մասնակից միջազգային կանոնակարգերի եւ քաղաքականության վերաբերյալ ժամանակակից Կենսատեխնոլոգիայի. Թվում հիմնական PRRI է հեշտացնելու մասնակցությունը հանրային հետազոտողների միջազգային հանդիպումների եւ կազմակերպելով հանդիպումներ հասարակական հետազոտողների, քաղաքականություն մշակողների եւ այլ շահագրգիռ կողմերի մասին միջազգային կանոնակարգերի եւ քաղաքականության վերաբերյալ ժամանակակից Կենսատեխնոլոգիայի. Հետեւյալ էջերը մատչելի են: