De volledige tekst van het CPB kan worden verkregen hier in verschillende talen.

De titels van de artikelen en bijlagen zijn hieronder opgesomd. Bepalingen en onderwerpen die van belang PRRI vetgedrukte en link naar informatie-sheets briefen '. Deze fiches bevatten een inleiding op het onderwerp, evenals PRRI posities voor discussies in vergaderingen van de partijen (MOP). Deze informatiebladen zullen worden uitgebreid en geactualiseerd in de tijd.

 • Preambule
 • Artikel 1 – Doelstelling
 • Artikel 2 – Algemene Bepalingen
 • Artikel 3 – Gebruik van de Algemene
 • Artikel 4 – Scope
 • Artikel 5 – Pharmaceuticals
 • Artikel 6 – Transit en ingeperkt gebruik
 • Artikel 7 – Toepassing van de voorafgaande geïnformeerde instemming
 • Artikel 8 – Kennisgeving
 • Artikel 9 – Bevestiging van ontvangst van de kennisgeving
 • Artikel 10 - Besluit van de Procedure
 • Artikel 11 - Procedure voor de VLO's bestemd voor rechtstreeks gebruik als levensmiddel of diervoeder, Of voor verwerking
 • Artikel 12 - Overzicht van besluiten
 • Artikel 13 - Vereenvoudigde procedure
 • Artikel 14 - Bilaterale, Regionale en multilaterale akkoorden en regelingen
 • Artikel 15 - Risk Assessment
 • Artikel 16 - Risk Management
 • Artikel 17 - Onbedoelde grensoverschrijdende verplaatsingen en noodmaatregelen
 • Artikel 18 - Handling, Transport, Verpakking en identificatie
 • Artikel 19 - De bevoegde nationale autoriteiten en de nationale knooppunten
 • Artikel 20 - Het delen van informatie en het Biosafety Clearing-House
 • Artikel 21 - Vertrouwelijke informatie
 • Artikel 22 - Capaciteitsopbouw
 • Artikel 23 - Bewustmaking van het publiek en Participatie
 • Artikel 24 - Niet-partijen
 • Artikel 25 - Illegale grensoverschrijdende verplaatsingen
 • Artikel 26 - Sociaal-economische overwegingen
 • Artikel 27 - Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
 • Bijlage I – Informatie die nodig is in kennisgevingen krachtens artikelen 8, 10 en 13
 • Bijlage II – De vereiste informatie aangaande veranderde levende organismen die bedoeld zijn voor
  rechtstreeks gebruik als levensmiddel of diervoeder, of behandeling onder artikel 11
 • Bijlage III – Risk Assessment