Missie en Organisatie

Missie

Het openbaar onderzoek en Verordening Initiative PRRI is een wereldwijd initiatief van de publieke sector wetenschappers die actief zijn in de moderne biotechnologie onderzoek voor het algemeen belang. The objective of PRRI is to provide a forum for public researchers to be informed about and involved in international regulations pertaining to modern biotechnology. De belangrijkste activiteiten van PRRI zijn om het bewustzijn van de behoefte aan en de voortgang te verhogen in het openbaar onderzoek in de moderne biotechnologie, en meer wetenschap om het internationale debat te brengen.

Organisatie

The organisation was established as a foundation on 21 December 2004 in Delft, in Nederland. PRRI wordt gecoördineerd door een stuurgroep van openbare onderzoekers uit alle hoeken van de wereld. De dag-tot-dag-activiteiten en communicatie worden afgehandeld door het secretariaat. PRRI heeft vastgesteld werkgroepen om specifieke onderwerpen te pakken.

Openbare onderzoekers die betrokken zijn bij de moderne biotechnologie zijn van harte welkom om te registreren als lid, zodat ze kunnen worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Registratie is vrij van kosten.