Partnerschappen

PRRI heeft ingevoerd en wordt het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen: