Publiek onderzoek gestopt vanwege de regelgeving en verwoestingen

As part of the development of the briefing paper “EU ggo-beleid, Duurzame landbouw en Public Research" (2012) produced by public-sector scientists and farmers organisations, a survey was conducted among public research institutes active in agricultural biotechnology in Europe.

This survey resulted in a number of examples of public research slowed down, gestopt of in het buitenland verplaatst, vanwege de toenemende wettelijke barrières en kosten ter voorkoming vernietiging van veldonderzoek: