PRRI secretariaat

Het secretariaat van PRRI wordt georganiseerd door de werkgroep Biotechnologie en Samenleving aan de Technische Universiteit Delft, De Nederland. De uitvoerend secretaris van de PRRI is dr.. Lucia de Souza. Ondersteuning op de regelgeving, wetenschappelijke een technische onderwerpen wordt geleverd door Piet van der Meer.

Dr. Lucia de Souza is een Braziliaans staatsburger die haar Ph.D in plantenbiochemie verkrijgen op het Friedriech Miescher Institut in Zwitserland. Ze deed ervaring op in de biotechnologie product te lanceren en consumenten perceptie onderzoek in Mexico en in Brazilië. Lucia de Souza heeft uitgebreide ervaring in het onderwijs en is actief betrokken geweest in bioveiligheid in de laatste 10 jaar. Sinds 2005 zij is de vice-president van de Braziliaanse Nationale Biosafety Association(ANBio), dat is een groep van academische professionals actief in capaciteitsopbouw en in de communicatie op het gebied van bioveiligheid en zijn interfaces met de samenleving, toezichthouders en andere belanghebbenden. Ze is de leiding van de Zwitserland gevestigde Cutting Edge Solutions, die consulting in bioveiligheid en biotechnologie biedt. Lucia de Souza is actief betrokken geweest bij de activiteiten PRRI sinds 2006.

Piet van der Meer heeft de Nederlandse nationaliteit die is opgeleid als bioloog en een wetgevend jurist. Van 1989 naar 2000, Hij had de leiding over bioveiligheid regelgeving in Nederland waarin hij was ook actief betrokken bij tal van internationale en EU-fora. Van 1999 naar 2002, Hij beheerde het project "Implementatie van de Nationale bioveiligheid Frameworks van de pre-toetredingslanden in Midden-en Oost-Europa", en vanaf december 2002 tot mei 2004 hij de programmamanager van het UNEP-GEF-projecten over de uitvoering van de Nationale bioveiligheid Frameworks was. Sinds augustus 2004 Piet van der Meer is het principe van de in België gevestigde adviesbureau Horizons, die advies-en managementdiensten biedt op het gebied van internationaal en nationaal milieubeleid een regelgeving. Sinds 2006 Hij is gastprofessor aan de Faculteit der Wetenschappen aan de Universiteit Gent, en van 2012 naar 2015 Ook aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Sinds 2014 hij is ook gastprofessor aan de Vrije Universiteit van Brussel, België, waar hij doceert Biotechnology Verordening.