PRRI ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në të gjitha mbledhjet e Palëve që takimin e dytë të palëve (MOP2) në 2005, në Montreal, Kanadë.