CBD – COP12

Takimi i dymbëdhjetë i Konferencës së Palëve të Konventës për Diversitetin Biologjik (COP 12), 6 në 17 Tetor 2014 - PyeongChang, Republika e Koresë

Toka Negocimi Buletinet: