Takimet ndiqen nga anëtarët PRRI janë shënuar me një (*) dhe takimeve (bashkë)-organizuar nga PRRI janë të shënuara me (**).

2017

2016

2015

 

2014

2013

 

2012