Misioni dhe Organizata

Mision

Hulumtime dhe Rregullorja Iniciativa PRRI publik është një nismë e mbarë botën e shkencëtarëve të sektorit publik aktiv në kërkimin modern bioteknologjia për të mirën e përbashkët. Objektivi i PRRI është që të sigurojë një forum për studiuesit publike të jenë të informuar dhe të përfshirë në rregullat ndërkombëtare, kanë të bëjnë me bioteknologjisë moderne. Aktivitetet kryesore të PRRI janë për të rritur ndërgjegjësimin për nevojën për dhe përparimin në kërkimin publike në bioteknologjisë moderne, dhe për të sjellë shkencën më shumë në debatin ndërkombëtar.

Organizata

Organizata është themeluar si një bazë për 21 Dhjetor 2004 në Delft, Hollanda. PRRI është i koordinuar nga një Komitet Drejtues i studiuesve publike nga të gjitha qoshet e botës. Ditë-për-ditë aktivitetet dhe komunikimet janë të trajtohen nga Sekretariati. PRRI ka krijuar grupe pune për të trajtuar tema të veçanta.

Hulumtuesit publike të përfshira në bioteknologjisë moderne janë të mirëpritur për të regjistruar si një anëtar, në mënyrë që ata mund të jenë të informuar në lidhje me zhvillimet e reja. Regjistrimi është i lirë të kostos.