Partneritetet

PRRI ka hyrë dhe po hyjnë në partneritet me organizata të tjera me objektiva të ngjashme: